Paziņojums par privātumu

Reģistra apraksts saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

 

Reģistra pārvaldnieks
Nordic Automotive Services Oy
Kaakelikaari 4b
01720 Vantaa, Finland
Reģ. Nr. 2345627-0
PVN Nr. FI23456270

 

Reģistra nosaukums
Nordic Automotive Services Oy klientu un ieinteresēto pušu reģistrs

 

Personas datu apstrādes pamats
Reģistrētās personas piekrišana, attiecības ar klientiem, līgums, uzdevums vai leģitīmas uzņēmuma intereses.

 

Personas datu izmantošanas mērķis
- Darbības attīstība, plānošana un uzturēšana.
- Līgumu un uzdevumu izpilde.
- Klientu attiecību, klientu apkalpošanas un saistītās komunikācijas pārvaldība.
- Komunikācija ar ieinteresētajām pusēm.
- Viedokļu un mārketinga izpēte.
- Klientu mērķtiecīga uzrunāšana un mārketinga komunikācija.
- Tīmekļa vietnes statistikas, analīzes un informācijas drošības pasākumi.

 

Reģistra datu saturs

Reģistrā tiek glabāta šāda pamatinformācija par reģistrēto personu:
- Vārds un uzvārds
- Adrese
- Dzimšanas datums
- Personas kods gadījumos, kad to atļauj tiesību akti par personas datu aizsardzību
- Tālruņa numurs
- E-pasta adrese
- Mārketinga atļaujas un aizliegumi
- Iespējamo klientu un darījumu vēsture, kā arī līgumu un pasūtījumu informācija

 

Ar reģistrēto transportlīdzekli saistīta informācija:
- Automobiļa zīmols, modelis, reģistrācijas numurs un produkta numurs
- Automobiļa iegādes darījumi, apkope un citas darbības

 

Regulārie informācijas avoti

Pamatā:
- no reģistrētās personas attiecībā uz notikumiem, kas saistīti ar klientu attiecībām, pakalpojumu izmantošanu, komunikāciju un darījumiem
- no pilnvarotajiem izplatītājiem saistībā ar transportlīdzekļa un servisa pasūtījumiem un automobiļa apkopes darbībām

 

Reģistrā esošā informācija var tikt papildināta arī no, piemēram, šādiem avotiem:
- no publiskiem datu avotiem
- no citiem iespējamiem datu pārziņa partneriem

 

Datu uzglabāšanas ilgums

Atkarībā no personas datu izmantošanas mērķa mēs uzglabājam personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams vai cik ilgi to nosaka tiesību akti, piemēram, par patērētāju aizsardzību, grāmatvedību un nodokļiem.

 

Informācijas izpaušana

Pamatā personas dati netiek izpausti ārpus reģistra. Personas datu apstrādes uzdevumiem var piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus saskaņā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību un tajos noteiktajiem ierobežojumiem.

Gadījumos, kas saistīti ar reģistrētas personas izdarīta pasūtījuma apstrādi vai klientu attiecību pārvaldību, personas dati var tikt izpausti pilnvarotajiem izplatītājiem vai citām ieinteresētajām pusēm.

Reģistrā esošie personas dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

 

Reģistra aizsardzība

Reģistra informācijas sistēmas ir aizsargātas ar atbilstošiem tehniskajiem pasākumiem, tostarp regulāriem operētājsistēmas un lietotņu atjauninājumiem, šifrētiem savienojumiem un drošu tiešsaistes vidi. Lai varētu lietot reģistru, ir nepieciešams administratora piešķirts personīgais identifikators un parole.

Ja jums ir kādi jautājumi, bažas vai sūdzības saistībā ar personas datiem, sazinieties ar mums.