VIDES DNS

MUMS RŪP APKĀRTĒJĀ VIDE.

Ilgtspējība ir mūsu vīzijas un korporatīvo pamatprincipu viens no stūrakmeņiem.


Ilgtspējība ir mūsu vīzijas un korporatīvo pamatprincipu viens no stūrakmeņiem.


Ilgtspējība ir mūsu vīzijas un korporatīvo pamatprincipu viens no stūrakmeņiem.


Nissan korporatīvās kultūras un politiku pamatā ir ilgtspējība, tiecoties uz mērķi radīt tīrāku un labāku nākotni ikvienam.


Nissan "Zaļā" programma

Nissan "Zaļā" programma

Nissan "Zaļā" programma

Nissan "Zaļā" programma.

Praksē Nissan "Zaļā" programma nodrošina galvenos izmērāmos uzlabojumus, ko mēs apņemamies veikt vidējā termiņā, paātrinot mūsu centienus risināt vides problēmas saistībā ar klimata pārmaiņām, atkarību no resursiem, gaisa kvalitāti un ūdens trūkumu.