Jūs kā privātais klients būsiet ieguvējs no mūsu solījumiem neierobežotu laiku. Pievienojoties You+Nissan programmai, Jūs baudīsiet aktīvas rūpes no mūsu puses. Mēs pret Jums būsim patiesi, atklāti un godīgi. Mēs parūpēsimies par Jums. Tas ir mūsu solījums.

BEZMAKSAS SERVISA MAIŅAS AUTOMOBILIS.

Klientam ir tiesības saņemt bezmaksas servisa maiņas automobili vai alternatīvu transporta risinājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

  • Klientam ir jābūt reģistrētam You+Nissan portālā.
  • Piesakoties sava Nissan automobiļa tehniskajai apkopei / remontam (vismaz 48 stundas pirms vēlamā servisa apmeklējuma laika), klientam ir iepriekš jāvaicā pēc transporta risinājuma.
  • Piedāvājums nav pieejams automobiļa riepu maiņas gadījumā.

Lai gan tiek darīts viss, lai tiktu apmierinātas klientu vajadzības, Nissan nevar garantēt servisa maiņas automobiļa pieejamību, vai arī, ka servisa maiņas automobilis būs tāds pats kā klienta automobilis. Nissan patur tiesības piedāvāt alternatīvu transporta risinājumu. Noteikumi paredz, ka bezmaksas servisa maiņas automobilis ir piešķirams uz vienu dienu viena datuma ietvaros. Degvielas un maksas ceļu izmaksas tiks ieturētas no klienta.

Nissan transporta risinājuma solījums neattiecas uz automobiļiem, kuriem jāveic ar ceļu satiksmes negadījumu saistīts remonts. Servisa maiņas automobiļa apdrošināšanas nosacījumi var atšķirties atkarībā no dīlera.

Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu oficiālo Nissan dīleri vai Nissan autorizēto servisu!

SERVISA CENU GARANTIJA.

Nissan servisa cenu garantija ir pieejama pie iesaistītajiem oficiālajiem Nissan dīleriem un Nissan autorizētajiem servisiem.

Nissan servisa cenu garantija ir pieejama tikai klientiem - privātpersonām, piedāvājums neattiecas uz klientiem - juridiskām personām.

Nissan automobiļu modeļi - Nissan GT-R, 370Z, 350Z - servisa cenu garantijas solījumā nav iekļauti.

Nissan, tā oficiālie dīleri un Nissan autorizētie servisi patur tiesības pēc saviem ieskatiem pieņemt vai noradīt jebkuru konkurējošu piedāvājumu, ja pēc Nissan dīlera vai Nissan autorizētā servisa domām šāds piedāvājums ir iesniegts negodprātīgi vai darba laiks tehniskajai apkopei vai remontam nav saskaņā ar Nissan servisa vadlīnijām. Nissan servisa cenu garantija neattiecas uz automobiļa virsbūves remontu; kā arī neattiecas uz eļļas maiņu, nenomainot eļļas filtru, automobiļiem ar spēkā esošu garantiju.

Konkurējošam piedāvājumam, ko nodrošinājis klients, ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

a) Piedāvājums ir oriģināls, rakstveida dokuments, kurā veicamie darbi par tehnisko apkopi un remontu ir par zemākām izmaksām nekā pie oficiālā Nissan dīlera vai Nissan autorizētā servisā.
b) Piedāvājums ir no identificējama automobiļu remonta uzņēmuma (piedāvājumā redzami uzņēmuma rekvizīti) 10 km attālumā no Jūsu oficiālā Nissan dīlera vai Nissan autorizētā servisa.
c) Piedāvājums nav vecāks par 1 mēnesi, un tajā atsevišķi ir norādītas gan rezerves daļu, gan darba izmaksas.
d) Piedāvājumā jābūt tikai jaunajām Nissan oriģinālajām rezerves daļām vai to ekvivalentiem.

Nissan Nordic Europe Oy (Nissan) darīs visu iespējamo, lai izpildītu šīs saistības, bet Nissan patur tiesības grozīt, mainīt vai atsaukt jebkuras vai visas savas saistības pēc saviem ieskatiem.

NISSAN ASSISTANCE - NISSAN TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTA PAKALPOJUMS.

Ja Jūsu automobilim gadās tehnisks bojājums vai notiek ceļu satiksmes negadījums, Nissan tehniskās palīdzības dienests - Nissan Assistance ir vienmēr Jūsu rīcībā, lai palīdzētu. Ja gadās kaut kas neparedzēts, uzreiz zvaniet Nissan Assistance! Nissan darīs visu iespējamo, lai klients varētu turpināt ceļu, cik ātri un mierīgi vien iespējams, - 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas).

Nissan Assistance - Nissan tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums tiks sniegts pēc līgumā noteiktā garantijas perioda uz 1 gadu*, veicot sava Nissan automobiļa plānoto tehnisko apkopi pie oficiāla Nissan dīlera vai autorizētā Nissan servisā. Šis 1 gada periods* tiks atjaunots katru reizi, kad klients atvedīs savu Nissan automobili pie oficiāla Nissan dīlera vai uz autorizētu Nissan servisu plānotajai tehniskajai apkopei.

Nissan Assistance - Nissan tehniskās palīdzības dienesta pakalpojums tiks sniegta bez maksas (iespējamās remonta izmaksas nav iekļautas).

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu! (Saraksts ar tām valstīm, kurās ir pieejami Nissan Assistance pakalpojumi, ir pieejams bukletā.)

Zvanot uz tālruņa numuru: 8000 3211 (esot Latvijā) vai +372 606 4071 (esot ārzemēs), klients var izvēlēties, vai nu saziņu ar Nissan Assistance - Nissan tehniskās palīdzības dienestu (darba laiks: 24/7), vai Nissan klientu apkalpošanas dienestu (darba laiks: darba dienās no 09:00 - 17:00, izņemot svētku dienas). Maksa par zvanu ir standarta kā par zvanu no fiksētā vai mobilā tālruņa, ko nosaka vietējais telekomunikāciju operators.

Oficiālie Nissan dīleri un Nissan autorizētie servisi var būt sazvanāmi pa pašu individuālajiem tālruņu numuriem.

IVR (interaktīva balss atbildes telefona sistēma) tiek izmantota, lai maršrutētu tālruņa zvanu. Savienojuma gaidīšana nav bez maksas. Palielināts ienākošo tālruņa zvanu apjoms var radīt ilgāku savienojuma gaidīšanas laiku. Nissan nevar uzņemties atbildību par tīkla tehniskajām problēmām, kas var radīt problēmas ar tālruņa zvana savienošanu, un šādā gadījumā var izmantot e-pasta pakalpojumus.

*2016. gada (vai jaunāka) Nissan NAVARA - 2 gadu periods.

BEZMAKSAS "VESELĪBAS" PĀRBAUDE AUTOMOBILIM.

Bezmaksas "veselības" pārbaude automobilim klientam tiks piedāvāta, atvedot savu Nissan automobili uz plānoto tehnisko apkopi. Klienta klātbūtne automobiļa "veselības" pārbaudes laikā nav obligāta.

Ja, veicot "veselības" pārbaudi automobilim, tiks konstatēta nepieciešamība veikt papildu servisa darbus, tad klientam tiks iesniegts remonta piedāvājums ar izcenojumu. Bez klienta apstiprinājuma nekādi papildu servisa darbi netiks veikti.

Klients pirms servisa darbu veikšanas saņems rakstisku piedāvājumu par veicamajiem darbiem.