TERMINI

Jautājums Atbilde
Kas ir VIN? VIN ir saīsinājums terminam "transportlīdzekļa identifikācijas numurs" ("Vehicle Identifier Number") jeb automobiļa šasijas numurs; tas ir unikāls numurs ikvienam transportlīdzeklim. Automobiļa šasijas numurs (VIN) ir norādīts automobiļa vadītāja pusē, uz priekšējā paneļa. Vienkāršākais veids, kā to saskatīt, ir nostāties automobiļa ārpusē, autovadītāja pusē un paraudzīties uz priekšējā paneļa stūri vietā, kur tas saskaras ar vējstiklu.
Kas ir enerģijas ietaupījums? Enerģijas ietaupījums parāda attiecību starp nobraukto attālumu un braucienam patērēto enerģiju. Jo vairāk km/kWh un jo mazāk kWh/km, jo lielāks enerģijas ietaupījums.
Kas ir "Izlase" ("Favorites")? (Informācijas plūsmas) Izmantojot šo funkciju, Jūs varat acumirklī piekļūt informācijas plūsmām, piemēram, brauciena plānam.
Kas ir "Brauciens" ("Trip")? Brauciens ("Trip") sākas brīdī, kad tiek iedarbināta automobiļa aizdedze, un beidzas brīdī, kad aizdedze tiek izslēgta (viens pārbrauciens atbilst vienam braucienam).
Kas ir ""Eco" koks"? ""Eco" koks" ir apzīmējums kokam, kas ir attēlots uz "Eco" indikatora. Tas apliecina Jūsu sniegto ieguldījumu ekoloģiski tīras braukšanas veicināšanā.

KONTS

Jautājums Atbilde
Kāds ir mans lietotājvārds? NissanConnect EV Jūsu lietotājvārds ir vienāds ar Jūsu e-pasta adresi. Tā ir unikāla vērtība Jūsu You+Nissan kontā. Šis lietotājvārds ir derīgs tik ilgi, kamēr Jums ir Jūsu You+Nissan konts.
Ko darīt, ja esmu aizmirsis savu lietotājvārdu? NissanConnect EV Jūsu lietotājvārds ir vienāds ar Jūsu e-pasta adresi. Ja Jūs bieži maināt e-pasta adreses, lūdzu, sameklējiet sākotnējo You+Nissan apstiprinājuma e-pasta ziņojumu savā e-pasta iesūtnē!
Ko darīt, ja esmu aizmirsis savu paroli? Lūdzu, nospiediet uz "​Neatceros paroli" You+Nissan sākumlapā un rīkojieties atbilstoši norādījumiem!

PIETEIKŠANĀS

Jautājums Atbilde
Tiku izrakstīts no You+Nissan portāla vai NissanConnect EV aplikācijas. Kāpēc?
Vienlaikus iespējams ieiet sistēmā tikai ar vienu ierīci. Ja ieiesiet You+Nissan portālā vai NissanConnect EV aplikācijā, Jūs tiksiet izrakstīts no jebkura cita aktīva savienojuma.
Vai es varu ieiet vairākos ekrāna logos vai vairākās ierīcēs ar vienu un to pašu lietotājvārdu? Vienlaikus varat ieiet savā kontā, izmantojot portālu un viedtālruņa aplikāciju, tikai vienā ierīcē.

SEGVĀRDS

Jautājums Atbilde
Kādiem nolūkiem tiek izmantots mans segvārds?
Jūsu segvārds tiek izmantots, lai Jūsu automobili identificētu reģionālajās un globālajās "Eco" sacensībās.

E-PASTA ADRESE

Jautājums Atbilde
Kādēļ es nesaņemu e-pasta vēstules, ja esmu konfigurējis e-pasta iestatījumus?
Lūdzu, pārbaudiet savu e-pasta ziņojumu iestatījumus savienojamības pakalpojumu un paziņojumu sadaļā!

ATTĀLINĀTĀS VADĪBAS IERĪCES

Jautājums Atbilde
Kādēļ nevaru uzsākt automobiļa uzlādi no attāluma?
Ja uzlādes kabelis nav pienācīgi pievienots, uzlādi no attāluma uzsākt nevarēs. Tā nedarbosies arī tad, ja būs ieslēgts automobiļa galvenais slēdzis, vai arī Jūs atradīsieties ārpus mobilā pārklājuma zonas.
Vai es varu pārtraukt attālināto uzlādi no datora vai mobilā tālruņa? Diemžēl Jūs nevarat pārtraukt attālināto uzlādi no datora vai mobilā tālruņa. Ja Jūs vēlaties pārtraukt uzlādi, lūdzu, atvienojiet kabeli!
Kad attālinātā uzlāde beigsies? Tā izslēgsies automātiski, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts. Uzlāde tiks pārtraukta arī tad, ja tiks atvienots kabelis, vai ieslēgts automobiļa galvenais slēdzis.
Vai es varu uzsākt ātro uzlādi no datora vai mobilā tālruņa ar NissanConnect EV aplikāciju?
Diemžēl šādas iespējas nav. Attālinātā uzlāde ir pieejama tikai parastās uzlādes režīmā.
Vai es varu attālināti izslēgt klimata kontroli no datora vai mobilā tālruņa? Jā, Jūs varat apstādināt klimata kontroli, izmantojot savienojamības pakalpojumu informācijas paneli.
Kādēļ es nevaru attālināti ieslēgt klimata kontroli? Ja uzlādes kabelis nav pienācīgi pievienots, vai akumulatora uzlādes līmenis ir zems, klimata kontroli attālināti ieslēgt nevar. Tā nedarbojas arī tad, ja ieslēgts galvenais slēdzis, vai arī Jūs atrodaties ārpus mobilā pārklājuma zonas.
Kad klimata kontrole pārtrauc darbību? Darbojoties ar uzlādes kabeli, klimata kontrole pārtrauc darbību ne vēlāk kā pēc 2 stundām. Darbojoties no akumulatora, bez uzlādes kabeļa, klimata kontrole pārtrauc darbību ne vēlāk kā pēc 15 minūtēm. Uzlāde tiks pārtraukta arī tad, ja tiks atvienots kabelis, vai ieslēgts automobiļa galvenais slēdzis.
Vai es varu attālināti iestatīt klimata kontroles temperatūru? Parasti attālinātā klimata kontrole nodrošina tikai iepriekš automobilī iestatītu gaisa temperatūru, taču dažām automobiļa versijām tas ir iespējams (lai to noskaidrotu, Jums jāaplūko sava automobiļa funkcionalitāte, izmantojot aplikāciju).
Vai es varu ieslēgt attālināto uzlādi, ja jau darbojas attālinātā klimata kontrole? Jā. Šādā gadījumā attālinātā uzlāde ilgs tikmēr, kamēr darbosies attālinātā klimata kontrole.
Vai es uzlādes laikā varu attālināti ieslēgt klimata kontroli? Jā. Šādā gadījumā klimata kontrole darbosies, kamēr būs aktīva attālināti ieslēgta uzlāde.
Vai uzlādes statuss tiks paziņots arī tad, ja notiek ātrā uzlāde? Jā, Jūs saņemsiet paziņojumu arī par ātrās uzlādes pabeigšanu vai pārtraukšanu.
Kādos vēl gadījumos, izņemot pabeigtu uzlādi, tiks paziņots par uzlādes statusu? Tiks paziņots arī par uzlādes kabeļa atvienošanu vai sprieguma zudumu elektrotīklā.
Kā es varu iestatīt attālinātās klimata kontroles temperatūru? Jūs varat noregulēt klimata kontroles funkcijas temperatūru, atrodoties automobiļa salonā. Nospiediet "Nulles līmeņa izmešu" ("Zero Emission") pogu, "Iestatījumi" ("Settings"), "Taimeris/Tālvadība" ("Timer/Remote") – "Iestatīt klimata kontroles temperatūru" ("Set Climate Temp.")!
Vai es varu iestatīt taimeri, ja klimata kontrole jau darbojas? Arī tad, ja klimata kontrole darbojas, taimeri var noregulēt tā, lai tas vēlāk vēlreiz aktivizētu klimata kontroli. Tas nepārtrauks klimata kontroles darbību pašreizējā režīmā.
Vai es varu lietot vairākus taimerus vienlaicīgi? Vienlaicīgi spēkā var būt tikai viena taimera iestatījumu vērtība. Ja izveidojat jaunus taimera iestatījumus laikā, kad jau ir iestatīts kāds taimeris, jaunās taimera iestatījumu vērtības aizstās iepriekšējās.

BRAUCIENU ŽURNĀLS

Jautājums Atbilde
Attēlotais nobrauktais attālums atšķiras no manā automobilī redzamās vērtības.
Tas ir attālums, kādu nobraucāt pēc sava konta pilnīgas aktivizēšanas. Tas var atšķirties no rādījumiem automobilī.
Kā Jūs aprēķināsiet CO₂ izmešu samazinājumu? Mēs zinām, ka CO₂ izmešu apjomu var samazināt, braucot ar 100% elektrisku automobili. Tiek aprēķināts radīto CO₂ izmešu apjoms, nobraucot to pašu attālumu ar Nissan PULSAR – tāda paša lieluma automobili ar iekšdedzes benzīna dzinēju.

MANS BRAUKŠANAS STILS

Jautājums Atbilde
Kā Jūs iestatāt šo līmeni?
Mēs iestatām līmeni atbilstoši rezultātu novirzei no vidējā līmeņa. Vidējais līmenis ir 3.
Cik daudz ierakstu var vienlaikus apskatīt? Aplikācijā Jūs varat apskatīt pēdējo 5 braucienu ierakstus. Ja vēlaties redzēt vairāk ierakstu, jāizmanto portāls.

ELEKTRISKĀ NOVĒRTĒJUMA SIMULĀCIJA

Jautājums Atbilde
Kā Jūs aprēķināsiet CO₂ izmešu samazinājumu?
Mēs pieņemam, ka CO₂ izmešu apjomu var samazināt, braucot ar 100% elektrisku automobili. Tiek aprēķināts radīto CO₂ izmešu apjoms, nobraucot to pašu attālumu ar Nissan PULSAR – tāda paša lieluma automobili ar iekšdedzes benzīna dzinēju.
Kādēļ attēlotie rezultāti atšķiras no faktiskajiem?
Katrā atsevišķā gadījumā ir spēkā atšķirīgi elektroenerģijas tarifi. Tas ir atkarīgs arī no diennakts laika. Lūdzu, izmantojiet šo pakalpojumu tikai kā orientieri!

REĢIONĀLAIS NOVĒRTĒJUMS

Jautājums Atbilde
Kā Jūs klasificējat kategorijas "Platīns", "Zelts", "Sudrabs" un "Bronza"?
Mēs veicam novērtējumu, vadoties pēc vidējā mēneša laikā ietaupītās elektroenerģijas apjoma. "Platīns": vadošie 20%, "Zelts": vadošie 20 – 50% "Sudrabs": 50 – 80% "Bronza": mazāk par 80%.
   

GLOBĀLAIS NOVĒRTĒJUMS

Jautājums Atbilde
Ar ko atšķiras mēneša, nedēļas un dienas novērtējums?
Definīcijas ir norādītas tālāk. Mēneša novērtējums: novērtējums, kas balstīts uz mēneša laikā uzskaitītu vērtību. Tā ir kumulatīva vērība. Tikai enerģijas ekonomija atspoguļo vidējo vērtību. Jaunā vērtība tiek aprēķināta nākamajā mēnesī. Uzskaite tiek atjaunināta katru dienu, lai Jūs varētu sekot līdzi izmaiņām.
Portālā, kas paredzēts piekļuvei no datora, ir pieejami 3 novērtējuma periodi: mēnesis, nedēļa un diena. Kuri no tiem ir pieejami informācijas plūsmās?
Pieejams ir ikdienas novērtējums.
Kāpēc es nesaņemu globālo novērtējumu, lai gan esmu tam pieteicies? Ja braucienu dati netiek atjaunināti ilgāk par septiņām dienām, katras dienas novērtējuma aprēķini netiks veikti. Augšupielādēto braucienu datu apstrādei nepieciešamas pāris dienas.
   
   

GLOBĀLAIS ""ECO" MEŽS"

Jautājums Atbilde
Ko nozīmē koka ikona?
Koka ikonas izmēri atspoguļo iegūto ""Eco" koku" daudzumu trīs reģionos: Ziemeļamerikā, Eiropā un Japānā.
Kā Jūs aprēķināsiet CO₂ izmešu samazinājumu?
Mēs pieņemam, ka CO₂ izmešu apjomu var samazināt, braucot ar 100% elektrisku automobili. Tiek aprēķināts radīto CO₂ izmešu apjoms, nobraucot to pašu attālumu ar Nissan PULSAR – tāda paša lieluma automobili ar iekšdedzes benzīna dzinēju.

IEIEŠANA NO MOBILĀ TĀLRUŅA

Jautājums Atbilde
Ko nozīmē "Atcerēties mani" ("Remember Me")?
Ja Jūs aktivizēsiet iespēju "Atcerēties mani" ("Remember Me"), Jums vairs nevajadzēs ik reizi ievadīt savu lietotājvārdu un paroli. Pakalpojums pieejams tikai modeļiem ar individuālās atpazīšanas informācijas augšupielādes funkciju.
Ko nozīmē "Atcerēties mani" ("Remember Me")?
Ja Jūs aktivizēsiet iespēju "Atcerēties mani" ("Remember Me"), Jums vairs nevajadzēs ik reizi ievadīt savu lietotājvārdu un paroli, tomēr Jums joprojām vajadzēs manuāli ieiet sistēmā.
Ko nozīmē iespēja palikt sistēmā ("Keep me Logged in")? Pēc pieteikta stāvokļa saglabāšanas ("Keep me Logged in") iestatīšanas NissanConnect EV aplikācijā, Jūs automātiski novirzīs uz Jūsu informācijas paneli. Lai atceltu šo iespēju, ir jāiziet no aplikācijas.

PAZIŅOJUMI PAR TEHNISKO APKOPI

Jautājums Atbilde
Kas ir paziņojumi par tehnisko apkopi?
Paziņojumi par tehnisko apkopi parādās Jūsu informācijas panelī, un tie ir saskaņoti ar tehniskās apkopes grafiku, kas balstās uz nobraukto kilometrāžu. Tie kalpo tikai kā orientieri un neaizvieto nepieciešamību ievērot noteikto tehniskās apkopes grafiku, kas balstīts uz laiku un nobraukto kilometrāžu.
Kā rīkoties, saņemot paziņojumu par tehnisko apkopi?
Jums jāsazinās ar savu Nissan dīleri un jāpiesakās automobiļa tehniskajai apkopei.

ATRAST MANU AUTOMOBILI

Jautājums Atbilde
Automobiļa atrašanās vieta, kuru uzrāda funkcija "ATRAST MANU AUTOMOBILI" ("FIND MY CAR"), nav pareiza. Kā noteikt pareizo atrašanās vietu?
Funkcija "ATRAST MANU AUTOMOBILI" ("FIND MY CAR") nedarbosies, ja automobilis būs novietots pazemes autostāvvietā vai zonā, kur nav mobilā tīkla pārklājuma.