TERMINI

Jautājums Atbilde
Kas ir VIN?
VIN ir saīsinājums terminam "transportlīdzekļa identifikācijas numurs" ("Vehicle Identifier Number") jeb automobiļa šasijas numurs; tas ir unikāls numurs ikvienam transportlīdzeklim. Automobiļa šasijas numurs (VIN) ir norādīts automobiļa vadītāja pusē, uz priekšējā paneļa. Vienkāršākais veids, kā to saskatīt, ir nostāties automobiļa ārpusē, autovadītāja pusē, un paraudzīties uz priekšējā paneļa stūri vietā, kur tas saskaras ar vējstiklu.
Kas ir enerģijas ietaupījums?
Ar enerģijas ietaupījumu apzīmē attiecību starp nobraukto attālumu un braucienam patērēto enerģiju. Jo vairāk km/kWh un jo mazāks kWh/km, jo lielāks enerģijas ietaupījums.
Kas ir "Izlase" ("Favorites")? (Informācijas plūsmas)
Izmantojot šo funkciju, Jūs varat acumirklī piekļūt informācijas plūsmām, piemēram, internetam vai brauciena plānam.
Kas ir "Brauciens" ("Trip")? Brauciens ("Trip") sākas brīdī, kad tiek iedarbināta automobiļa aizdedze, un beidzas brīdī, kad aizdedze tiek izslēgta (viens pārbrauciens atbilst vienam braucienam).
Kas ir ""Eco" koks"?
""Eco" koks" ir apzīmējums kokam, kas ir attēlots uz "Eco" indikatora. Tas apliecina Jūsu sniegto ieguldījumu ekoloģiski tīras braukšanas veicināšanā.

MĒRVIENĪBAS

Jautājums Atbilde
Kā es varu pārslēgties no jūdzēm uz kilometriem?
Mērvienības tiek iestatītas atbilstoši valstij, kuru izvēlējāties brīdī, kad reģistrējāties You+Nissan pakalpojumā – Carwings. Tas tiek atspoguļots internetā, e-pastā un informācijas plūsmās. Pēc reģistrēšanās noteiktā valstī, mērvienības vairs nav iespējams mainīt.

KONTS

Jautājums Atbilde
Vai es varu izmantot šo pašu lietotājvārdu citā automobilī?
Carwings lietotājvārdu vienlaikus var izmantot tikai vienā automobilī.
Vai vienā automobilī var izmantot vairākus lietotājvārdus?
Vienā un tajā pašā automobilī Jūs nevarat vienlaikus izmantot vairākus Carwings lietotājvārdus.
Kā rīkoties, ja pārdodu savu Nissan LEAF?
Iesakām dzēst šī automobiļa datus no Jūsu konta You+Nissan pakalpojumā – Carwings.
Vai es varu izmantot iepriekšējo lietotājvārdu, ja es pāreju uz citu automobili? Savu iepriekšējo lietotājvārdu varat atkārtoti izmantot tikai tad, ja veicat reģistrēšanos pēc tam, kad konts ar iepriekšējo lietotājvārdu ir dzēsts.
Ko darīt, ja esmu aizmirsis savu lietotājvārdu? Varat to apstiprināt, parādot to navigācijas ekrānā. Varat to apstiprināt, arī ieejot savā Carwings kontā ar savu e-pasta adresi un paroli, kā arī nospiežot uz "​Konfigurēšana" ("Configuration") un tad uz ​"CARWINGS ATJAUNINĀŠANA" ("CARWINGS UPDATE").
Ko darīt, ja esmu aizmirsis savu paroli? Lūdzu, nospiediet uz "Neatceros paroli" You+Nissan sākumlapā​!

PIETEIKŠANĀS

Jautājums Atbilde
Tiku izrakstīts no Carwings vai NissanConnect EV aplikācijas. Kāpēc?
Vienlaikus iespējams ieiet sistēmā tikai ar vienu ierīci. Ja ieiesiet You+Nissan Carwings portālā vai NissanConnect EV aplikācijā, Jūs tiksiet izrakstīts no jebkura cita aktīva savienojuma.

SEGVĀRDS

Jautājums Atbilde
Kādiem nolūkiem tiek izmantots mans segvārds?
Jūsu segvārds tiek izmantots, lai Jūsu automobili identificētu reģionālajās un globālajās "Eco" sacensībās.

E-PASTA ADRESE

Jautājums Atbilde
Cik daudz e-pasta adrešu varu reģistrēt paziņojumu saņemšanai?
Jūs varat reģistrēt līdz 3 dažādām e-pasta adresēm, tostarp e-pasta adresi, kuru izmantojāt reģistrēšanās laikā.
Kādēļ es nesaņemu nekādus paziņojumus?
Lūdzu, pārbaudiet, vai paziņojumu iestatījumi ir pareizi konfigurēti! Paziņojumu izvēles varat konfigurēt You+Nissan Carwings portālā vai tieši NissanConnect EV aplikācijā.

TĀLVADĪBA

Jautājums Atbilde
Kādēļ nevaru uzsākt akumulatora stāvokļa pārbaudi, attālināto uzlādi vai iedarbināt klimata kontroli?
Vispirms pārbaudiet, vai ir veiktas visas reģistrācijas darbības! Jūsu automobilim ir jābūt pieejamam tīkla pārklājumam. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nissan klientu apkalpošanas dienestu!
Kādēļ nevaru uzsākt automobiļa uzlādi no attāluma?
Ja uzlādes kabelis nav pienācīgi pievienots, uzlādi no attāluma uzsākt nevarēs. Tā nedarbojas, jo ir ieslēgts automobiļa galvenais slēdzis (tā darbosies tikai tad, kad slēdzis būs izslēgts), vai arī Jūs atrodaties ārpus mobilā pārklājuma zonas.
Vai es varu pārtraukt attālināto uzlādi no datora vai mobilā tālruņa?
Jūs diemžēl nevarat pārtraukt attālināto uzlādi no datora vai mobilā tālruņa. Ja Jūs vēlaties pārtraukt uzlādi, lūdzu, manuāli atvienojiet kabeli!
Kad attālinātā uzlāde beigsies?
Tā izslēgsies automātiski, kad akumulators būs pilnībā uzlādēts. Uzlāde tiks pārtraukta arī tad, ja tiks atvienots kabelis, vai ieslēgts automobiļa galvenais slēdzis.
Vai es varu uzsākt ātro uzlādi no datora vai mobilā tālruņa?
Diemžēl šādas iespējas nav. Attālināti var ieslēgt tikai parasto uzlādi.
Kādēļ es nevaru attālināti ieslēgt automobiļa klimata kontroli? Ja uzlādes kabelis nav pienācīgi pievienots, vai akumulatora uzlādes līmenis ir zems, klimata kontroli attālināti ieslēgt nevar. Tas nav iespējams arī tad, ja ir ieslēgts galvenais slēdzis, vai arī Jūs atrodieties ārpus mobilā pārklājuma zonas.
Vai es varu attālināti izslēgt klimata kontroli no datora vai mobilā tālruņa?
Jā, Jūs varat apturēt klimata kontroles darbību, izmantojot You+Nissan Carwings portālu vai NissanConnect EV aplikāciju.
Kad klimata kontrole pārtrauc darbību?
Darbojoties ar uzlādes kabeli, klimata kontrole pārtrauc darbību ne vēlāk kā pēc 2 stundām. Darbojoties no akumulatora, bez uzlādes kabeļa, klimata kontrole pārtrauc darbību ne vēlāk kā pēc 15 minūtēm. Uzlāde tiks pārtraukta arī tad, ja tiks atvienots kabelis, vai ieslēgts automobiļa galvenais slēdzis.
Vai es varu attālināti iestatīt klimata kontroles temperatūru?
Diemžēl klimata kontroles temperatūru nevar iestatīt attālināti. Attālinātā klimata kontrole automātiski iestata gaisa temperatūru atkarībā no Jūsu automobiļa modeļa versijas un iestatījumiem automobiļa salonā.
Vai es uzlādes laikā varu attālināti ieslēgt klimata kontroli?
Jā. Šādā gadījumā klimata kontrole darbosies, kamēr būs aktīva attālināti ieslēgta uzlāde.
Vai es varu ieslēgt attālināto uzlādi, ja jau darbojas attālinātā klimata kontrole?
Jā. Šādā gadījumā attālinātā uzlāde ilgs tikmēr, kamēr darbosies attālinātā klimata kontrole.
Vai pabeigtas uzlādes statuss tiks paziņots arī ātrās uzlādes gadījumā?
Jā, Jūs saņemsiet paziņojumu arī par ātrās uzlādes pabeigšanu vai pārtraukšanu.
Kādos vēl gadījumos, izņemot pabeigtu uzlādi, tiks paziņots par uzlādes statusu?
Tiks paziņots arī par uzlādes kabeļa atvienošanu vai sprieguma zudumu elektrotīklā.
Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai aktivizētu automobiļa klimata kontroli?
Kad taimeris ir iestatīts, klimata kontroles darbības uzsākšanai var būt nepieciešamas maksimāli 5 minūtes.
Cik ilgu laiku darbojas klimata kontrole, ja automobilis tiek vai netiek uzlādēts?
Ja Jūsu automobilis nav pievienots uzlādei, klimata kontrole darbosies ne ilgāk kā 15 minūtes. Ja Jūsu automobilis ir pievienots uzlādei, sistēma pārbaudīs gaisa temperatūru automobiļa salonā 2 stundas pirms izbraukšanas brīža un aprēķinās laiku, kad ieslēgt klimata kontroli, lai varētu sasniegt iestatīto gaisa temperatūru.
Kā es varu iestatīt attālinātās klimata kontroles temperatūru? Eiropā ražotā LEAF gadījumā Jūs varat noregulēt klimata kontroles funkcijas temperatūru, atrodoties automobiļa salonā. Nospiediet "Nulles līmeņa izmešu" ("Zero Emission") pogu, "Iestatījumi" ("Settings"), "Taimeris/Tālvadība" ("Timer/Remote") – "Iestatīt klimata kontroles temperatūru" ("Set Climate Temp.")!
Vai es varu iestatīt taimeri, ja klimata kontrole jau darbojas? Arī tad, ja klimata kontrole darbojas, taimeri var noregulēt tā, lai tas vēlāk vēlreiz aktivizētu klimata kontroli. Tas netraucēs klimata kontroles darbu pašreizējā režīmā.
Vai es varu iestatīt vienlaicīgi vairākus taimerus? Spēkā var būt tikai viena taimera iestatījumu vērtība. Ja izveidojat jaunus taimera iestatījumus laikā, kad jau ir iestatīts kāds taimeris, jaunās iestatījumu vērtības aizstās iepriekšējās.

BRAUCIENU ŽURNĀLS

Jautājums Atbilde
Pastāv atšķirības starp nobraukto attālumu, kas redzams automobilī, un to, kas ir pieejams portālā / aplikācijā.
Atšķirības pamatā ir fakts, ka mērierīču rādītā informācija atšķiras no navigācijas sistēmā pieejamās, jo navigācijas sistēma savus aprēķinus sāk brīdī, kad tiek izveidots konts.
Kas ir CO₂ izmešu samazinājums? Kā to var aprēķināt?
Mēs pieņemam, ka CO₂ izmešu apjomu var samazināt, braucot ar 100% elektrisku automobili. Tiek aprēķināts radīto CO₂ izmešu apjoms, nobraucot to pašu attālumu ar Nissan PULSAR – tāda paša lieluma automobili ar iekšdedzes benzīna dzinēju.

MANS BRAUKŠANAS STILS

Jautājums Atbilde
Kā Jūs iestatāt mana braukšanas stila līmeni?
Mēs iestatām līmeni atbilstoši novirzei no vidējā līmeņa. Vidējais līmenis ir 3.
Cik daudz braukšanas ierakstu var vienlaikus apskatīt?
Izmantojot NissanConnect EV aplikāciju, Jūs varat apskatīt pēdējo 5 braucienu ierakstus. Ja vēlaties redzēt vairāk ierakstu, jāizmanto You+Nissan Carwings portāls.

ELEKTRISKĀ NOVĒRTĒJUMA SIMULĀCIJA

Jautājums Atbilde
Kas ir CO₂ izmešu samazinājums? Kā to var aprēķināt?
Mēs pieņemam, ka ar elektromobili varam samazināt CO₂ izmešu apjomu. Tiek aprēķināts CO₂ izmešu apjoms, nobraucot tādu pašu attālumu ar PULSAR – tādas pašas kvalitātes automobili ar benzīna dzinēju.
Kādēļ katrs gadījums ir atšķirīgs?
Faktiskais elektroenerģijas tarifs katrā līgumā ir atšķirīgs. Tas ir atkarīgs arī no diennakts laika. Lūdzu, izmantojiet šo pakalpojumu tikai kā orientieri!

REĢIONĀLAIS NOVĒRTĒJUMS

Jautājums Atbilde
Kā Jūs klasificējat kategorijas "Platīns", "Zelts", "Sudrabs" un "Bronza"?
Mēs veicam novērtējumu, vadoties pēc vidējā mēneša laikā ietaupītās elektroenerģijas apjoma. "Platīns": vadošie 20%, "Zelts": vadošie 20 – 50% "Sudrabs": 50 – 80% "Bronza": mazāk par 80%.
Piemēram, septembrī, Jūs varat aplūkot augustā piešķirto vērtējumu.
Kad centrā būs augšupielādēti septembra dati, nākošo reizi ieejot, Jūs redzēsiet jau septembra datus. Tā kā novērtējums tiek veikts reizi dienā, lūdzu, ieejiet dienu pēc datu augšupielādes!

GLOBĀLAIS NOVĒRTĒJUMS

Jautājums Atbilde
Ar ko atšķiras mēneša, nedēļas un dienas novērtējums?
Definīcijas ir norādītas tālāk. Mēneša novērtējums: novērtējums, kas balstīts uz mēneša laikā uzskaitītu vērtību. Tā ir kumulatīva vērība. Tikai enerģijas ekonomija atspoguļo vidējo vērtību. Jaunā vērtība tiek aprēķināta nākamajā mēnesī. Uzskaite tiek atjaunināta katru dienu, lai Jūs varētu sekot līdzi izmaiņām.
Vietnē, kas paredzēta piekļuvei no datora, ir pieejami 3 novērtējuma periodi: mēnesis, nedēļa un diena. Kurš no tiem ir pieejams informācijas plūsmās?
Pieejams ir ikdienas novērtējums.
Kādēļ es nesaņemu globālo novērtējumu, lai gan esmu pieteicies tam?
Ja braucienu dati netiek atjaunināti ilgāk par septiņām dienām, katras dienas novērtējuma aprēķini netiks veikti. Augšupielādēto braucienu datu apstrādei nepieciešamas pāris dienas.
Ko nozīmē koka ikona?
Koka ikonas izmēri atspoguļo iegūto ""Eco" koku" daudzumu trīs reģionos: Ziemeļamerikā, Eiropā un Japānā.
   

Ieiešana no mobilā tālruņa

Jautājums Atbilde
Ko nozīmē "Atcerēties mani" ("Remember Me")?
Ja Jūs aktivizēsiet iespēju "Atcerēties mani" ("Remember Me"), Jums vairs nevajadzēs ik reizi ievadīt savu lietotājvārdu un paroli, tomēr Jums joprojām vajadzēs manuāli ieiet sistēmā.
Ko nozīmē iespēja palikt sistēmā ("Keep me Logged in")?
Pēc pieteikta stāvokļa saglabāšanas ("Keep me Logged in") iestatīšanas NissanConnect EV aplikācijā, Jūs automātiski novirzīs uz Jūsu informācijas paneli. Lai atceltu šo iespēju, ir jāiziet no aplikācijas.