INFORMĀCIJA, KAS NEPIECIEŠAMA. IZKLAIDE, KO VĒLATIES.