intelligent-mobility
Nissan Inteliģentās mobilitātes logotips

Nissan Inteliģentā mobilitāte maina, kā Jūs pārvietojaties. Jaunākās tehnoloģijas palīdz Jums kļūt savienotākam, pārliecinātākam un vairāk kontrolēt situāciju. Tā nodrošina braukšanu bez izmešiem, labāk informē Jūs par priekšā esošo ceļu, kā arī piedāvā Jums palīdzīgu roku, kad tā visvairāk ir nepieciešama. Ar Nissan Inteliģento mobilitāti braukšana ir dabiskāka, tā pozitīvi ietekmē ne tikai atrašanos uz ceļa, bet arī mūzikas izvēli un ne tikai. Tādējādi Jūs varat pievērsties savam braucienam, nenovēršot uzmanību. Sajūtiet nākotni jau tagad.